Gegužinė

Šoka kiškis
Ir kiškiukai,
Voverytė
Trepsi greit.
Šen, broliukai
Dobiliukai,
Gegužinėn
Laikas eit.

Muzikantai
Jau atėjo:
Žvirblis, Šarka
Ir Genys.
Vilkas kanklėm
Grot pradėjo,
Būgną ėmė
Mušt Ožys.

Šoka lapė
Ir gaidelis,
Trepsi polkos
Sūkury.
Į ratelį
Stoja pelės,
Katinėlis
Vidury.

Gandras varlę
Apkabino,
Užkaleno:
- Ga ga ga.
Šeškas vištą
Tol šokdino,
Kol nudilo
Uodega.

            Autorius: Kazys Jakubėnas

***

Kiškiai

Kas girelėj, kas girelėj,
Kas žaliojoj dedas.
Vaikšto kiškis ir kiškienė
Ir kiškelį vedas.

Kiškis lazdą rankoj laiko,
O kiškienė - skėtį.
O kiškeliui mažutėliui
Linksma bėginėti.

- Kad atbėgtų, kad atlėktų
Čia šunytis piktas,
Greit jam šonuose kaulelio
Sveiko nepaliktų.

Taip kalbėjo senis kiškis
Ir lazda grūmojo.
O kur buvęs, kur nebuvęs,
Štai šunytis loja.

Metė kiškis savo lazdą,
O kiškienė skėtį,
O kiškiukas vos bespėjo
Iš paskos dulkėti.

Toj girelėj, toj žaliojoj
Šitaip tai nutiko,
Kad ant kelio vien tik skėtis
ir lazda beliko.

            Autorius: Kazys Jakubėnas