Učia, učia

Kiškis piškis
palei krūmą
kuria ugnį -
rūksta dūmai.

Katilėly
učia učia
burbuliuoja
daug margučių.

Vaško gijom
išrašytų,
gražiai margintų,
dažytų.

Kiškiai krauna
juos į kraitę -
išdalins vaikučiams
greitai.

Važnyčioja
per palaukę.
Žino, kad vaikučiai
laukia.

Radę kojinę -
margutį!
Ir pas kitą tuoj
vaikutį...

Nėra kojinės
padėtos,
jie margučiui
ieško vietos.

Rast vaikams
margutį krūmuos
pats didžiausias
malonumas.

            Autorius: Teresė Ūksienė

***

Sveikinu

Kur, triušeli,
miegi tu?
Tavo būsto
nerandu.

Po žolynus
strykt, pastrykt.
Malonu tave
sutikt.

Voverytę
ir tave.
Gera, kada jūs
drauge.

Ir paukščiukas
toks gražus...
Sveikinu kasdien
visus.

            Autorius: Teresė Ūksienė

***

Kiškis Piškis

- Kas čia bėga?
- Kiškis Piškis.

- O iš kur?
- Iš Obeliškių.

- Kas ten nauja?
- Šunes kanda.

- Ką apdraskė?
- Mano skrandą.

- Ką suplėšė?
- Kelnių kišką.

- Kur tu dumsi?
- Ten, į mišką?

            Autorius: Kazys Jakubėnas