Šalčio malūnas

Šalčio malūnas
miltus vis mala:
stogai pražilo,
žemė pabalo.

Slepiasi triušiai
ir voverytės:
šąla ir pusto,
kas bedaryti?

Žiema matuoja
baltąją skrandą.
Vargšas triušiukas
maisto neranda.

Paslėpė sniegas
žalią žolytę.
Ką jam, vargšeliui,
šalty daryti?!.

O tas malūnas
miltus vis mala...
Voverės, paukščiai
slepias pušelėj...

            Autorius: Teresė Ūksienė

***

Per dieną sninga

Snaigės didžiulės,
lengvos ir purios.
Namus dabina
baltos kepurės.

Eglės ir pušys
žilo pražilo.
Liekni berželiai
parimę tyli.

- Kur, voveryte,
šiąnakt nakvosi?
Gal turi drevę
senajam uosy?

Per dieną sninga,
per visą sninga...
Mažam triušiukui
žolelės stinga...

            Autorius: Teresė Ūksienė

***

Daug

Kiškis piškis
stryku stryku
laukia pamiškėj
Velykų.

Ir viščiukai
cypinėja,
margučius sau
ritinėja.

Daug Petriukų,
daug Onučių,
daug kiškučių,
daug margučių!

Kad Velykos,
tai Velykos!
Be margučių
nieks neliko...

            Autorius: Teresė Ūksienė