Lekia zuikis strinigalviais. Susitinka mešką.
- Kur taip skubi, žvairaki?
- Kupranugarius kastruoja!!!
- Na, o tau ko bėgt?
- Nupjaus, o paskui įrodinėk, kad tu ne kupranugaris.

***

Aukštoje eglėje tupi varna. Bėga pro šalį zuikis, pamatė varną ir klausia:
- Varna, ką ten veiki?
- Nieko neveikiu. Tupiu, ir tiek!
- O ar galiu aš atsitūpti ir nieko neveikti?
- Tūpk!
Zuikis atsitūpė. Sėdi letenas sudėjęs, nieko neveikia. Pro šalį bėga lapė. Žiūri – sėdi zuikis. Čiupo jį
ir suėdė.
Varna iš aukštai viską matė. Galvoja sau: „Ak, pamiršau zuikį įspėti: nieko neveikti gali tik tas, kas
aukštai sėdi“.

***

Atėjo zuikis į parduotuvę:
- Turite morkų?
- Ne.
Atėjo kitą dieną:
- Morkų turite?
- Nėra morkų. O jeigu ir rytoj teirausiesi morkų, aš tau ausis prikalsiu prie prekystalio.
Trečią dieną zuikis ateina ir klausia:
- Vinių turite?
- Ne.
- Tai gal turite morkų?

***

-Magdute, pasakyk, kodėl kiškiai žiemą baltesni nei vasarą?
-Išsisnieguoja, ponas mokytojau.