30-45 dienų jauniklius reikia atjunkyti visus iš karto. Tik išimtiniais atvejais atjunkoma per du kartus, prie patelės ilgiau paliekant atrinktus veislei triušiukus.

Patogiausia iš narvelio iškelti triušę. Paliktą narve prieauglį reikia šerti gerais, maistingais pašarais. Atjunkytus triušiukus reikia atskirti pagal lytį.

Atjunkytai patelei neduokite pieningumą skatinančių pašarų.

 

Literatūra: Dr. E.Tarvydienė "Patarimai triušių augintojams"